OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED TRAJANJE IZVAJALEC
Šport za sprostitev 7.,8.,9. eno leto Žan Škafar
Izbrani šport – odbojka 7.,8.,9. eno leto Žan Škafar
Nemščina 1 7., 8., 9. triletni (2 uri tedensko) Mojca Hojski
Nemščina 2 8., 9. triletni (2 uri tedensko) Mojca Hojski
Nemščina 3 9. triletni (2 uri tedensko) Mojca Hojski
Retorika 9. eno leto Nina G. Kadilnik
Ansambelska igra 7., 8., 9. eno leto
Marta Siter
Sodobna priprava hrane 7., 8.  eno leto Barbara Škoda
Načini prehranjevanja 9.  eno leto Barbara Škoda
Likovno snovanje 1 7., 8., 9. triletni (lahko samo 1 leto) Sabina Košir
Likovno snovanje 2 7., 8., 9. triletni (lahko samo 1 leto) Sabina Košir
Likovno snovanje 3 7., 8., 9. triletni (lahko samo 1 leto) Sabina Košir
Filmska vzgoja 1, 2, 3 7., 8., 9. triletni (lahko samo 1 leto) Sabina Košir
Verstva in etika 1 7.,8.,9. triletni (lahko tudi 1 leto) Majda Kočevar
Vezenje 1, 2, 3 7.,8.,9. triletni (lahko tudi 1 leto) Majda Kočevar
Okoljska vzgoja I, II, III 7., 8., 9.
triletni (lahko tudi 1 leto) Saška Šeško
Šahovske osnove
7., 8., 9.
triletni (lahko tudi 1 leto) Branko Košar
Šahovsko kombiniranje (za učence, ki so že bili na šah. osnovah)
8., 9.   Branko Košar
Šolsko novinarstvo 7., 8., 9. enoletni Darja Požun
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 9. eno leto  Darja Požun
Računalništvo (multimedija) 7.,8.,9. enoletni Sabina Košir

OPOMBE – preberite, preden izberete predmete:

  • nemščina – z učenjem lahko začne kasneje na prvi stopnji,
  • verstva in etika – z učenjem lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu,
  • enoletni, vezani na razred: učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu, ne pa v nižjem,
  • enoletni: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu,
  • učenec lahko izbere predmet pri katerem še ni sodeloval,
  • dobro premislite, koliko premetov bo učenec izbral, ker je potem izbrane predmete obvezno obiskovati celo šolsko leto
  • menjave premetov bodo mogoče le za učence, ki bodo izbrali predmete, ki se zaradi premalo prijav ne bodo izvajali
(Skupno 446 obiskov, današnjih obiskov 1)