NAREDILI SMO ANALIZO SELFIE ZA ŠOLE

Med 6. 6. 2022 in 19. 6. 2022 smo na šoli izvedli analizo SELFIE za šole, s pomočjo katere lahko ugotovimo, na katerih področjih je naša šola močna in na katerih šibka.

Analizo SELFIE smo opravili posebej za razredno in predmetno stopnjo ter za vrtec. V šoli so pri reševanju ankete sodelovali učenci od tretjega do osmega razreda, strokovni delavci ter vodstvo. V vrtcu so v raziskavi sodelovale strokovne delavke ter vodstvo.

Vprašanja so se nanašala na naslednjih osem področij:

  1. Vodenje
  2. Sodelovanje in mreženje
  3. Infrastruktura in oprema
  4. Stalni profesionalni razvoj
  5. Pedagogika: podpora in viri
  6. Pedagogika: izvajanje v učilnici
  7. Prakse vrednotenja
  8. Digitalne kompetence učencev

Rezultati analize SELFIE so nam pokazali, katera so naša močna in šibka področja.

  Močna področja Šibka področja
Vodstveni delavci

 Vodenje

 Stalni profesionalni razvoj

 Prakse preverjanja

 Sodelovanje in mreženje

Strokovni delavci

 Stalni profesionalni razvoj

 Pedagogika: podpora in viri

 Prakse preverjanja

 Sodelovanje in mreženje

 Učenci  Infrastruktura in oprema

 Sodelovanje in mreženje

 Prakse preverjanja

 

Analiza SELFIE nam je bila osnova za določitev razvojnih prioritet šole ter izdelavo digitalne strategije šole.

 

 

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)