TK-PAV

V četrtek smo imeli tehniški dan. Peljali smo se ob reki Mirni skozi Mirensko dolino. Ko smo prispeli v Tržišče, smo videli, da gradijo novo šolo. V Krmelju je bil nekoč rudnik. V njem je delalo 700 do 800 ljudi. Nato smo prispeli v Šentjanž. Ogledali smo si spomenik posvečen narodnima herojema iz 2. svetovne vojne Milanu Majcnu in njegovemu bratrancu Jančiju Mevžlju. Prebivalci Šentjanža so bili med 2. svetovno vojno izseljeni.
Potem smo odšli po gozdni poti TK PAV. Maskota te poti je Knapec. Med potjo smo videli gozdno okno. Drugo leto bo po Sloveniji 200 takih oken. V gozdu smo videli duglazijo, ki je visoka približno 100 m. Njeni storži se razlikujejo od storžev jelke po tem, da imajo jezičke kot kače. Pri Črni mlaki so bili vidni ostanki nekdanjega rudarjenja.
V vasi Gabrijele smo videli perišče, kjer so včasih prale perice iz vasi in napajališče za živino.

Pia Rožmanec

 

TK-PAV

V četrtek smo imeli tehniški dan. Učiteljica nam je povedala, da bomo šli v Šentjanž in Krmelj. Zjutraj smo se zbrali pred šolo, kjer nas je čakal avtobus.
Peljali smo se čez Mirensko dolino skozi Tržišče. Pripeljali smo se v Krmelj, ki se je v zadnjih letih zelo razvil in razširil, saj šteje veliko prebivalcev, V Krmelju je bil nekoč rudnik. Ta je predstavljal vir dobička in zaslužka za prebivalce. V rudniku je bilo zaposlenih od 700 do 800 ljudi. Kasneje je v Krmelju delovala tudi Metalna, ki je zaposlovala moške in Lisca, ki je zaposlovala ženske.
Iz Krmelja nas je vodila pot v Šentjanž. V Šentjanžu smo videli cerkev sv. Janeza Krstnika. Poleg je znana gostilna Repovž. Turistična vodička nam je povedala, da je bila v Šentjanžu tudi sušilnica hmelja, ki stoji pod osnovno šolo. V Šentjanžu sta živela Milan Majcen in Janči Mevželj. Bila sta narodna heroja, ker sta se v 2.svetovni vojni bojevala proti okupatorju. Bila sta odlična borca in ker sta padla, so ju z vojaško častjo tudi pokopali. Po Milanu se imenuje tudi OŠ v Šentjanžu. Vaščani so nanju zelo ponosni. Sredi vasi stoji spomenik v spomin nanju. Šentjanž danes kaže oko eko kmetov. Imajo veliko ekološko kmetijo Repovž, ki je znana po pridelavi jabolk topaz. Pridelujejo tudi piro.
Na poti TK-PAV smo videli tudi največje in najdebelejše drevo duglazijo. V okolici je veliko gozdov. V gozdu raste tudi šotni mah. Pri opuščenem rudniku je Črna mlaka. V Gabrijelah smo si ogledali perišče.
Po končanem ogledu smo se polni novih spoznanj z avtobusom odpeljali nazaj proti Blanci.

Matej Hlebec, 5. razred

 

Tehniški dan –Krmeljski rudnik

Zjutraj smo se 6., 5. in 4. razred skupaj z učiteljicama zbrali v šoli, kjer smo počakali avtobus. Z avtobusom smo se odpeljali v Šentjanž. Peljali smo se ob reki Mirni. V Tržišču nas je čakala gospa Cveta Jazbec, ki nam je pokazala in razlagala zanimivosti in znamenitosti teh krajev. Najbolj se spomnim njenega pripovedovanja o tem, kako sta se Milan Majcen in njegov bratranec Janči Mevželj sama spopadla s petimi bombami in dvema puškama proti 400 vojakom pod okupatorjevo oblastjo. Boj je trajal 18ur, potem so ubili Jančija, Milanu pa je ostal le še en naboj. Skril se je v hišo in počakal na sovražnika, nato pa je z zadnjim nabojem ubil okupatorja. Zaradi tega ga imenujejo narodni junak. Potem smo se odpeljali v Krmelj. Pred vhodom v gozd nas je pogostila krajanka z domačim kruhom in namazi. Šli smo v gozd. Hodili smo po poti TK-PAV, katere simbol je bil Knapec. To je tudi simbol OŠ Krmelj.- Nato smo se vrnili na avtobus in se vrnili na Blanco. Napoti nazaj smo si v Gabrijelah ogledali še perišče in napajališče za živino.

Gašper Stopar, 6.r

(Skupno 639 obiskov, današnjih obiskov 1)